Polityka prywatności, RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Art Unlimited Studio Projektowe, Sufczyn 357, 32-852 Dębno, NIP 8691701553, zwanym dalej Administratorem.
W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PODSTAWA PRAWNA
Informacja jest przekazywana, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie lub RODO.


CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. PODSTAWA PRAWNA I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach głównych:
a) Realizacja usług objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych (komunikacja; udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytania poprzez np. e-mail, formularze kontaktowe).
Działania te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – takie dane przechowujemy do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż wymagają to przepisy prawa (np. okresy przedawnień roszczeń administratora danych).
Podanie tych danych jest dobrowolne.
b) Zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy współpracy wynikającej z prowadzonej działalności.
Działania te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy).
c) Świadczenie usług marketingowych (np. reklam lub newslettera) w trakcie obowiązywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ((prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych)) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).

Na przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu przysługuje Państwu sprzeciw po wniesieniu którego Administrator nie będzie już ich przetwarzał w ww. celu.
d) Świadczenie usług marketingowych (np. reklam lub newslettera) bez zawierania umowy i/lub po rozwiązaniu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie) – takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).
Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.


PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE
Państwa dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem).

 

Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że zdarza się, że np. z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami – szczególnie będącymi tzw. Klientami np. w przypadku gdy zlecają Oni umieszczenie reklamy w naszych powierzchniach za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową, nie jesteśmy w stanie z przyczyn obiektywnych podać tutaj ich nazw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej proszę, skontaktuj się z naszym IOD.

Google - Polityki prywatności i Warunków korzystania z usług Google.
Facebook - Zasady ochrony prywatności

Dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej jest przetwarzany w celu założenia Konta, rozpatrywania składanych reklamacji, zawiadomienia o naruszeniu Regulaminu oraz wypowiedzenia Umowy. W ramach aplikacji bezuzyteczna dodatkowo przetwarzamy nazwę użytkownika oraz datę dołączenia do aplikacji. Nasze aplikacje mobilne na potrzeby jednoznacznej identyfikacji Użytkownika zapisują identyfikator urządzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie wybiórczo doręczać powiadomienia wykluczając tych, którzy z tej usługi zrezygnowali. Dane zbierane za pośrednictwem Usług służą do udostępniania i utrzymywania tych usług oraz ich aktualizacji, a także do ochrony Usługodawcy oraz Użytkowników i ich praw. Przed wykorzystaniem informacji o innym przeznaczeniu niż niniejszym przedstawione, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o pozwolenie. Oprócz tego serwis zapamiętuje następujące dane w celach statystycznych:

  • typ urządzenia
  • system operacyjny
  • rodzaj przeglądarki internetowej
  • rozdzielczość ekranu
  • adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie jest zależne od wyrażenia takiej zgody.

Dane gromadzone przez Usługodawcę nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, bezuzytecznta.pl dane takie udostępni.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. W zakładce Konto każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt:

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie dodatkowej zgody to Użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) to użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika

Pliki generowanie bezpośrednio przez aplikację nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym.
5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

Polityka plików Cookies
Co to jest plik „Cookie”?
"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa korzysta z plików "Cookies"?
Pliki "cookie" używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie oraz do celów statystycznych. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Jakich plików „Cookies” używamy?
W ramach Serwisu stosowane są plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika

Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

Oprócz tego na naszych serwisach można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel
  • YouTube


Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

 

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?


Dla przeglądarki Google Chrome:

Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz Ustawienia.
Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
a) Domyślne blokowanie plików cookie
- Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie
uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
- Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została
dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome >>>


Dla przeglądarki Firefox

Na górze okna przeglądarki naciśnij przyciskFirefox, (w systemie Windows XP kliknij menuNarzędzia) i wybierz Opcje.
Następnie wybierz panel Prywatność.
Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą
ciasteczko.
b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą
o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji
Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox >>>


Dla przeglądarki Internet Explorer

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9 >>>

Ostatnio dodane

Szefowa prezydenckiej kancelarii przekazała, że orędzie zostanie wyemitowane o godz. 20

Wieczorem orędzie prezydenta Andrzeja Dudy!

Więcej…

Internauci krytykują dziewczynę Allana Krupy. Edyta Górniak ostro zareagowała!

Edyta Górniak ostro do hejterów. Poszło o dziewczynę jej syna

Więcej…

Wiadomo już, co z jej występem w Opolu!

Co dalej ze zdrowiem Maryli Rodowicz? Artystka zabrała głos

Więcej…

Markowski został ojcem w wieku 15-lat. Plotki o jego nieślubnym synu to prawda

Plotki o Markowskim i jego nieślubnym synu to jednak była prawda

Więcej…

Były poseł Zbigniew R. został prawomocnie skazany na karę półtora roku więzienia

Załatwiał sprawy za łapówki. Były poseł skazany

Więcej…

Szok! Do ataku doszło na warszawskich Bielanach.

Zaatakował w biały dzień. Ofiara leżała na klatce

Więcej…

Rolnicy wciąż czekają na dopłaty od rządu.

Miały być największe w historii, na razie nie ma ich w ogóle? Gazeta grzmi 

Więcej…

Różnice między emerytami się pogłębiają.

Niepokojące dane ZUS o emerytach. To efekt tegorocznej waloryzacji

Więcej…

IMGW ostrzega przed burzami z gradem.

Alerty IMGW przed burzami z gradem. Niebezpiecznie na południu kraju

Więcej…

Szok do czego przyznała się Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz nago uciekała przed mężczyzną w hotelu. 

Więcej…

Sondaż po 4 czerwca: Kto wygrywa? Jakie poparcie ma PiS, a jakie opozycja?

Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń.  Wiemy kto teraz wygrywa. 

Więcej…

Marcin Hakiel zdradził swój wielki sekret. Czy jest szczęśliwy?

Katarzyna Cichopek wygląda zza krzaka i przesyła paparazzi zaszyfrowaną wiadomość [FOTO]

Więcej…

Magda Mołek otworzyła się na temat mobbingu i odejścia z TVN.

Magda Mołek mogła być świadkiem mobbingu w TVN. "Byłam przerażona" "Po prostu dziesięć lat się kotłowałam..."

Więcej…

Już na jesień zobaczymy aktorkę w nowej odsłonie programu "Nasz nowy dom".

Niespodziewane wyznanie o Elżbiecie Romanowskiej. Marta Kupczyk zdradziła, jaka jest naprawdę

Więcej…

Czy Maciej Stuhr przechodzi na "dobrą stronę mocy?"

Dowcip Stuhra robi furorę. Po marszu oglądał TVP Info i zareagował

Więcej…

Sensacyjne doniesienia tabloidu. Małgorzata Rozenek chce do polityki.

 

Małgorzata Rozenek wystartuje w wyborach do Sejmu?! Co na to Jarosław Kaczyński? 

Więcej…

To już koniec popularnej marki papierosów, która istnieje od ponad 120 lat?

Koniec tradycyjnych papierosów. Producent zapowiada zmiany

Więcej…

Dwie porcje frytek "z mrożonki" za 50 złotych?

Paragon grozy za dwie porcje frytek. "Ceny odleciały"

Dwie porcje frytek "z mrożonki" za 50 złotych? Na takie ceny trafiła autorka bloga "Krytyka Kulinarna" Magda Grzebyk na podwarszawskim festynie. Wpis o "paragonie grozy" i dosadny komentarz autorki wywołał skrajne reakcje.

"Matka chłopca jest oburzona". Dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka o paragonie pokazanym przez Budkę
"Dwie porcje frytek z mrożonki sprzedawanych z food trucka na podwarszawskim festynie. Minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi obecnie 22,80 zł brutto" - wskazała Magda Grzebyk, autorka książek i bloga "Krytyka Kulinarna".
 
ZOBACZ: "Dopłata za bachora" w hotelu w Karpaczu. Taki paragon dostała jedna z klientek
Czytaj dalej ➡

Źródło: www.polsatnews.pl

Zielone Lamborghini Huracan Evo uderzyło w barierę [Wideo]

Lamborghini rozbite w Warszawie. Samochód warty był 1,6 miliona złotych

Więcej…

"Jestem załamany, bo nie podobam się żadnej kobiecie."

Ma 33 lata i nie był do tej pory w żadnym związku. "Jestem brzydki"

Więcej…